top of page

Beleidsplan

Doelstellingen

1. Het door middel van het inzamelen van geld en goederen in Nederland hulp verlenen aan de bewoners van Armenie.

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wijze van werving van gelden

De stichting ontvangt haar gelden door middel van giften.

Beheer van vermogen

De stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit 2 personen:

Pailak Avedisian & Vahe Avedisian

Het bestuur komt 2 keer per jaar bij elkaar voor het selecteren van bestemmingsdoeleinden  van de giften, onder andere het sponsoren van kinderen.

Financiën 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid: het beheren van de gelden en het besteden van de gelden. De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun bestuurswerkzaamheden.

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de stichting Ararat-Hulp aan Armenië. 

De stichting heeft niet als doel om winst te maken. De stichting wil een gezonde buffer aanhouden, om in de toekomst in Armenië zoveel mogelijk behoeftige mensen ter plekke te kunnen helpen/bereiken.

Met name kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren, door ze bijvoorbeeld te sponseren, onder andere via erkende organisaties in Nederland.

Doneer

U kunt doneren door geld te storten op het volgende rekeningnummer: NL44 RABO 0156 1389 99

Donate
bottom of page